82%

شنوایی و گوش

  • قیمت سمعک

    عوامل تاثیر گزار بر قیمت سمعک کدامند؟

    ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ( 79 نفر) ادامه...
  • آشنایی با انواع سمعک

    بسیاری از افراد برای کمک به شنوایی خود ناگزیر به استفاده از سمعک می باشند. آشنایی با انواع سمعک به آنها در انتخاب بهترین سمعک برایشان کمک می کند.

    ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ( 93 نفر) ادامه...
تبلیغات